fbpx
Home Avís legal
by Apod

AVÍS LEGAL

SOL·LICITUD I TRACTAMENT DE LES DADES

En el moment que l’usuari decideix registrar-se a la nostra web, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual està destinat aquest apartat.

Les dades que ens facilitin seran incorporades al nostre fitxer d’usuaris web, propietat de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA, amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis en els quals decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA,

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA remetrà als usuaris registrats en el lloc web, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS) notícies i promocions relacionades amb les activitats empresarials, a tots l’usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través dels apartats NewsLetter.

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal com també evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, adaptant-se al que s’estableix a la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

En prémer sobre el botó d’enviar, l’usuari està donant el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de tenir problemes per a la realització en línia així com per a qualsevol tipus de dubte, podrà dirigir-se directament o per escrit a: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA.

COOKIES

En cap cas no s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni es registren les seves adreces IP. L’ús de les cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per a estadístiques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els elements inclosos en aquest lloc web (fotos, dissenys, logotips, etc.) no poden ser reproduïts, usats, adaptats o comercialitzats sense l’aprovació escrita de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA.

ERRORS/OMISSIONS

La informació i el material contingut en aquest lloc web han estat controlats perquè siguin exactes; no obstant això, aquesta informació i material són subministrats sense cap garantia expressa o implícita. L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en aquesta informació i material.

Modificacions de la nostra política de privadesa: l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de modificar, alterar, afegir o eliminar parts d’aquestes Polítiques de Privadesa en qualsevol moment. Recomanem que examini aquesta política cada vegada que visiti el lloc web de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA.

 

CONDICIONS D’ACCÉS AL LLOC WEB I ÚS DELS PRODUCTES I SERVEIS.

L’accés al lloc web de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA és gratuït sense perjudici que l’adquisició de determinats productes i serveis o, si escau, continguts que aquesta companyia ofereix estigui subjecte als preus estipulats en les condicions particulars de cadascun.

L’usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el que fa referència a la moral i als bons costums.

En aquest sentit, l’usuari es compromet a:

a) No utilitzar cap dels serveis, productes i/o continguts que l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il·lícites, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguin vulnerar o lesionar drets, interessos o béns de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA o de tercers.

b) Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del lloc web de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA, així com d’obtenir els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació.

c) No fer un ús il·lícit dels productes, serveis i/o continguts o que pugui suposar un perjudici per a l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA. Per tant, l’usuari s’abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent als productes, serveis i/o continguts, facilitats per l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA a través del seu lloc web.

En cas que l’usuari causés danys a tercers, per fer ús de qualsevol producte, servei, contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, o per fer-ne ús indegut, l’usuari exonera expressament l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A aquest efecte, l’usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se com a conseqüència de l’anterior.

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA, a fi de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, podrà:

a) Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l’usuari.

b) Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment motivades en el lloc web.

c) Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i/o eines, quan així ho aconsellin raons tècniques o per aplicació de noves disposicions legals.

d) Modificar el contingut dels productes, serveis i/o continguts que integren el contingut del lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret de no concedir l’accés als serveis, productes, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions.

i) Suprimir o retirar dels diferents serveis, productes i/o continguts oferts a través de pàgina web tota la informació que pogués ser il·legal o simplement ofensiva.

f) Comunicar als òrgans competents que actuïn en l’exercici de les seves competències, les conductes, activitats o dades presumptament il·lícites de les quals l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA tingui coneixement.